O Modelu Partnerstava Između Visokog Obrazovanja i Biznisa

Aktuelni Model FENICE Partnerstava Između Visokog Obrazovanja i Biznisa pomaže u orijentaciji i vođenju svih zainteresovanih strana na moguće politike i procedure podrške preduzetničkom podsticaju CCI studenata.

Ona dodatno pomaže partnerima projekta da identifikuju i upravljaju aplikacijom "korak po korak" u programu podrške. Model FENICE HEI-Business ima za cilj da otvori mogućnosti mladim ljudima, kako studentima, tako i diplomcima univerziteta partnera projekta, ali i da proširi karijerni put kreativnih odraslih osoba.

Ovaj rad je licenciran pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licencom.

Copyright 2023 The FENICE Project Partners

CC BY-NC-SA 4.0 License