За модела за партньорство между висшите училища и бизнеса

Настоящият модел за партньорство между висшите училища и бизнеса, разработен в рамките на проект FENICE, съдейства за ориентирането и насочването на всички заинтересовани страни към възможните политики и процедури за подпомагане на предприемаческия стимул на студентите от КТИ.

Освен това, той помага на партньорите по проекта да идентифицират и управляват стъпка по стъпка самото прилагане на програмата за подкрепа. Моделът за партньорство висши училища – бизнес, предложен от проект FENICE, има за цел да отвори нови възможности за млади хора, както студенти, така и възпитаници на партньорските университети по проекта, но също така да разшири кариерния път на практикуващи творци.

Това произведение е лицензирано под международен лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright 2023 The FENICE Project Partners

CC BY-NC-SA 4.0 License