Σύνδεση
 

Σχετικά με το Μοντέλο Σύμπραξης Πανεπιστημίων-Βιομηχανίας FENICE

Το τρέχον μοντέλο σύμπραξης πανεπιστημίων-βιομηχανίας FENICE βοηθά στον προσανατολισμό και καθοδήγηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις πιθανές πολιτικές και διαδικασίες για την υποστήριξη του επιχειρηματικού κινήτρου των φοιτητών στους τομείς των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.

Βοηθά περαιτέρω τους εταίρους του έργου να προσδιορίσουν και να διαχειριστούν την εφαρμογή βήμα προς βήμα στο πρόγραμμα υποστήριξης. Το μοντέλο FENICE HEI-Business στοχεύει να ανοίξει ευκαιρίες σε νέους, φοιτητές και απόφοιτους πανεπιστημίων εταίρων του έργου, αλλά και να διευρύνει την επαγγελματική πορεία των δημιουργικών ενηλίκων.

Το παρόν έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Copyright 2023 The FENICE Project Partners

CC BY-NC-SA 4.0 License