Despre Model Pentru Parteneriat IÎS-Companii

Actualul FENICE HEI - Modelul de afaceri ajută la orientarea și ghidarea tuturor părților interesate în ceea ce privește posibilele politici și proceduri de sprijinire a stimulentului antreprenorial al studenților CCI.

Acesta ajută, de asemenea, partenerii de proiect să identifice și să gestioneze aplicarea pas cu pas a programului de sprijin. Modelul FENICE HEI - Business urmărește să deschidă oportunități pentru tineri, atât pentru studenții și absolvenții universităților partenere în cadrul proiectului, dar și să lărgească parcursul profesional al adulților creativi.

Această lucrare este licențiată sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright 2023 The FENICE Project Partners

CC BY-NC-SA 4.0 License