Тема 1.3. Културни политики и институции. Интелектуална собственост.

Темата е насочена към осигуряване на поглед върху политиките в областта на културата, техните институционални, административни и оперативни аспекти, както и целите и обществената среда, която влияе върхутях. . Кои са заинтересованите страни, които създават политики в областта на културата и към кого се отнасят тези политики? Канали за промяна. Икономически последици от политиките в областта на културата.

В рамките на тази тема ще бъде предоставена информация относно интелектуалната собственост в КТИ – тези въпроси ще бъдат разгледани чрез примери, свързани с дизайни, авторски права и сродни на авторското право (за изпълнители, продуценти и разпространители).

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T1.3
Reader T1.3

Case study/ies

Video Case Study T1.3

Bayreuth, Germany: Schoko Youth Skateboard Center

Case Study T1.3

Schoko Youth Skateboard Center

Video Case Study T1.3

Cultural Policy of the City of Novi Sad: The China Quarter

Case Study T1.3

Cultural Policy of the City of Novi Sad: The China Quarter

Video Case Study T1.3

Cultural Policy of the City of Novi Sad: Eđšeg Castle

Case Study T1.3

Cultural Policy of the City of Novi Sad: Eđšeg Castle

Learning activities

Learning Activities T1.3

Test your knowledge

T1.3 Self Assessment

Multiple-choice questions

T1.3 Self Assessment (Open Questions)