Студенти

Курс 1: Управление и предприемачество в културните и творческите индустрии. Учебна програма за студенти, обучаващи по изкуства и хуманитарни науки (A&H)

Курс 2: Управление и предприемачество в културните и творческите индустрии. Учебна програма за студенти, обучаващи в бизнес и икономически изследвания (B&E)

Професионалисти

Курс 3: Управление и предприемачество в културните и творческите индустрии. Учебна програма за професионалисти в сферата на изкуството и хуманитарните науки (A&H)

Курс 4: Управление и предприемачество в културните и творческите индустрии. Учебна програма за професионалисти в областта на бизнес и икономическите науки (B&E)