Тема 1.2. Креативност, иновации и културно съдържание. Отчетност и етично поведение.

В рамките на тази тема се обсъжда естеството на творческия процес, както и създаването и управлението на творчески екипи, включително ролите в тези работни групи. В рамките на тази тема са представени и обсъждани видове екипи за различни области на КТИ (филмово производство, игри, прояви, събития и т.н.), включително представяне на конкретни професии, които са от особена важност за изграждането на тим в КТИ. Освен това ще бъдат обсъдени видовете проекти в КТИ, с фокус върху разграничаването на  творчески, технически и управленски роли в тези проекти.

Внимание се обръща и на отчетността и етичното поведение, както по отношение на правните рамки, така и на неписаните норми на работа в тази област. Също така се вземат предвид и методите за насърчаване на иновациите в областта на културата. Специално място ще бъде отделено на отчетността и етичното поведение по отношение на защита на личните данни (GDPR), КСО (корпоративна социална отговорност), етично ръководство, човешки права и защита и задължения на служителите.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T1.2
Reader T1.2

Case study/ies

Video Case Study T1.2

Video case “Aida”

Case Study T1.2

Aida

Learning activities

Learning Activities T1.2

Test your knowledge

T1.2 Self Assessment

Multiple-choice questions

T1.2 Self Assessment (Open Questions)