Тема 2.5: Управление на екипите и управление на промените в КТИ.

Тази тема ще представи общ преглед на процеса на управление в предприятието, като същевременно отчете спецификите на икономическите единици в КТИ. Основните елементи на планирането, организацията, персонала, ръководството и контрола се разглеждат с практически примери. Фокусът е върху управлението на екипите, тъй като те са най-големите активи за всяко предприятие и в същото време един от най-предизвикателните аспекти в него. В това отношение се обсъждат по-специално управлението на конфликти и лидерството. Извън публичните дружества много предприятия в КТИ са еднолични (съставени само от един човек) или много малки, което ги насърчава да си партнират и работят в тим когато е необходимо, а управлението на екипите е свързано със съответните умения. Съответно, темата ще разгледа въпроса за управлението на промените – по отношение на смяната на екипите, но също и по отношение на бързо променящата се среда, в която функционират КТИ, като последица от цифровизацията и глобализацията.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T2.5
Reader T2.5

Case study/ies

Video Case Study T2.5

Video case study “MBOX Studios” - Intro

Video Case Study T2.5

Video case study “MBOX Studios” - Team Management

Video Case Study T2.5

Video case study “MBOX Studios” - Change  management

Case study T2.5

MBOX

Learning activities

Learning Activities T2.5

Test your knowledge

T2.5 Self Assessment

Multiple-choice questions

T2.5 Self Assessment (Open Questions)