Тема 2.4: Бизнес системи, модели, партньорства.

Бизнес моделът описва логиката за това как предприятието създава, предоставя и добавя стойност (Osterwalder и Pigneur, 2009). Бизнес системата дефинира плана за успешна дейност на бизнеса, интегрирайки продуктите и услугите, целевите клиенти и аудиторията, източниците на приходи и подробности за финансирането. Тя дава рамката за дейността на предприятието. В КТИ, както бизнес моделите, така и бизнес системите са специфични, тъй като доскоро голяма част от тях разчитаха на публично финансиране и осигуряване на средства от донори (като например филантропия), като тази тенденция намалява след световната финансова криза през 2008 г. (и вероятно ще се забави още по-драстично през след периода на пандемия след 2021 г.). КТИ вече са изпробвали нови подходи и бизнес модели и процесът трябва да се развива. В тази тема ще бъде разгледани традиционните бизнес модели от гледна точка на КТИ и ще се обърне специално внимание на тези, създадени в КТИ, като например творчески центрове, съвместни предприятия, краудфъндинг, краудсорсинг и др. Особен фокус ще бъдe поставен и на партньорствата и сътрудничеството между общностите, на социалните, приобщаващите и иновативните аспекти на КТИ, както и междусекторните сътрудничества.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T2.4
Reader T2.4

Case study/ies

Video Case Study T2.4

Video case “Le Papillon” Art Gallery - Intro

Video Case Study T2.4

Video case “Le Papillon” Art Gallery - Strategic Partnerships

Video Case Study T2.4

Video case “Le Papillon” Art Gallery - Added value

Case Study T2.4

Le Papillon Art Gallery

Learning activities

Learning Activities T2.4

Test your knowledge

T2.4 Self Assessment

Multiple-choice questions

T2.4 Self Assessment (Open Questions)