Тема 1.4. Нови медии, творчески технологии и цифрова среда.

Темата очертава основните концепции за новите медии и творчески технологии, основните канали и формата, както и потенциалния пазарен обхват на КТИ.

Творческите технологии са жизненоважни за съвременните КТИ, независимо от формата на крайния продукт – медийни – като изображения, кино, смартфон приложения, софтуер и т.н., или материални/физически – като артефакти, предмети, дизайнерски продукти, произведения на изкуството. Триизмерното (3D) сканиране и печат са новите стандарти, които дават възможност за запълване на празнината между изделие, обект и данни, информационен формат, особено в контекста на икономическа/бизнес осъществимост. Всичко може да бъде конвертирано в данни с незабавен достъп до всички медийни канали и обикновено това придружава, и дори удвоява, аналоговия формат на реализация.

В съвременните визуални изкуства почти всичко се случва в цифрова среда (да не говорим за пандемичните ограничения, които само акцентират върху тези условия). Конвенционалните галерии и произведения все още съществуват, но почти 90% от информацията/ данните се генерират и разпространяват в някакъв вид дигитални медии.  Казус – скулптура или друго изделие/дизайн на продукт може да бъде продаден и изпратен по интернет от другата страна на света, където е отпечатан триизмерно (3D) според техническите спецификации – това е реализация на продукта в двоен формат.

  • Брой часове: 3 в клас, 3 cамостоятелно обучение.

Material

Presentation T1.4
Reader T1.4

Case study/ies

Video Case Study T1.4

Video case “Nordeus”

Video Case Study T1.4

Video case “Ebb Software”

Case Study T1.4

Expired technologies

Learning activities

Learning Activities T1.4

Test your knowledge

T1.4 Self Assessment (Open Questions)