Раздел 1: Разбиране на предприемачеството в КТИ

Раздел 1 - Теми:

  • T1.1: Разбиране за КТИ. Сътрудничество между отделните сектори. 
    (позоваване на научно-творческа дейност, културен контекст, културни тенденции в изобразителното изкуство/сценичните изкуства, техниките и технологиите за транспониране, неконвенционални материали и др.)
  • T1.2: Креативност, иновации и културно съдържание. Отчетност и етично поведение. 
    (връзка със социална стойност и социално предприемачество, отворена наука)
  • T1.3: Културни политики и институции. Интелектуална собственост.
  • T1.4: Нови медии, творчески технологии и цифрова среда.